Over Jacqueline & Lean TopTeams

Meer klantwaarde door succesvolle teams die continu verbeteren.

Dat is waar ik voor sta en wat je terugziet in mijn logo. Teams die hun diversiteit optimaal inzetten om het samen elke dag een beetje beter te doen voor hun klant. Elk team is een elkaar aanvullend geheel en een radertje in het geheel dat continu in beweging is. Met mijn ‘paarse’ aanpak, coach ik zowel op de ‘blauwe’/’harde’ kant (organisatie, sturing, processen) als op de ‘rode’/’zachte’ kant (cultuur, competenties, houding & gedrag). Om een cultuur van continu verbeteren te realiseren.

Lean TopTeams
Ik ben een ervaren, gecertificeerde Lean Teamcoach en MBTI trainer. Ik help teams om elke dag de maximale waarde voor hun klant te leveren. En begeleid, ondersteun en borg de verandering naar Lean denken en doen. Dit doe ik altijd met aandacht voor optimale samenwerking en teamontwikkeling. Zo krijg je Lean TopTeams!

Mijn rode draad
Ruim 23 jaar ben ik werkzaam geweest bij ABN AMRO, in diverse functies zoals Kantoordirecteur, Opleidingsmanager, Projectmanager, Verandermanager, Lean Consultant en Continuous Improvement Coach. De rode draad in al deze functies was voor mij: Welke veranderingen komen er op ons af? Wat betekent dat voor onze klanten en voor onze medewerkers? En hoe kan ik onze medewerkers begeleiden in de verandering, zodat ze succesvol kunnen zijn in de nieuwe situatie en de maximale waarde kunnen leveren aan klanten.

Ik heb veel kennis en ervaring met Lean, coaching en teamontwikkeling. Dit zet ik graag in als zelfstandig Lean Teamcoach binnen verschillende sectoren. Zo werk ik onder andere als freelance Lean Teamcoach binnen het onderwijs.

Wat typeert mijn werkwijze?

  • Ik zoek aansluiting bij mensen en ga op zoek naar gezamenlijke belangen en doelen.
  • Ik ben scherp in mijn observaties, weet de vinger op de juiste plek te leggen en dit bespreekbaar te maken.
  • Ik denk en werk proactief mee aan passende en duurzame oplossingen of advies.
  • En pas interventies aan op wat nodig en gewenst is op dat moment.
  • Met mijn enthousiasme weet ik positieve energie te creëren in groepen en bij mensen met wie ik werk.

Mijn MBTI profiel:

Mijn MBTI Profiel